Grozs ir tukšs
Prece pievienota grozam
img
0.00
Pagarinātā garantija (+1 gads)
0.00

Preču skaits grozā: 3
Atvērt grozu

SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs" e-veikala privātuma politika

"SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs" apņemas aizsargāt un cienīt jūsu
privātumu. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo paziņojumu par privātumu, lai jūs zinātu,
kāpēc un kā mēs vācam jūsu datus un kā mēs tos izmantosim.


Šajā paziņojumā izskaidrots:
 
• Kā ar mums sazināties;
• Kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju;
• Kādu personīgo informāciju mēs nododam trešajām personām;
• Cik ilgi mēs glabājam jūsu personīgo informāciju;
• Informācija par mārketinga paziņojumiem;
• Jūsu tiesības;
• Kā mēs izmantojam sīkdatnes;
• Cita būtiska informācija par privātumu;
• Izmaiņas tajā, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu;

Kā ar mums sazināties.

Kad apmeklēsiet mūsu vietni pirmo reizi, mēs lūgsim jums apstiprināt sīkdatņu izmantošanu
atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem.
Ja jums radušies jautājumi par to, kā mēs aizsargājam jūsu privātumu, lūdzu, sazinieties ar
mums pa e-pastu: e-veikals@sils.lv
 
Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju

Šajā nodaļā ir sniegta šāda informācija:
 
• personas datu kategorijas, ko mēs apstrādājam;

• avoti un konkrētas personas datu kategorijas, kas nav saņemtas tieši no jums;

• jūsu personas datu apstrādes mērķi; un

• apstrādes juridiskais pamats.

Mēs apstrādājam jūsu konta datus („konta dati”). Konta dati var iekļaut jūsu vārdu un e-pasta
adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko sniedzat reģistrējoties, kā arī jūsu pirkumu vēsturi.

Šie dati tiek iegūti tieši no jums. Mēs apstrādājam konta datus mājaslapas darbības
nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot vietnes un pakalpojumu
drošību un sazinoties ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde
un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu
mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.
Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu tīmekļa
vietnē („darījuma dati”). Darījuma dati var iekļaut jūsu kontaktinformāciju, bankas konta
informāciju un informāciju par darījumu. Darījuma dati tiek apstrādāti, lai piegādātu preces un
sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais
pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu
likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana.
Mēs varam apstrādāt informāciju par jūsu pieteikumu patēriņa kredīta saņemšanai („līzinga
dati”). Līzinga dati var iekļaut datus par jūsu nodarbinātību, ģimenes stāvokli, informāciju par
maksātspēju un citus datus. Līzinga dati tiek apstrādāti tikai, lai sazinātos ar patēriņa kredītu
uzņēmumiem par iespējamo patēriņa kredīta nodrošinājumu, kas nepieciešams, lai
samaksātu par nopirktajām precēm gadījumā, ja izvēlēsities atliktā maksājuma iespēju. Šīs
apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu
lūguma.
Mēs varam apstrādāt informāciju, ko jūs iesniedzat, lai parakstītos mūsu e-pasta ziņojumu un
jaunumu saņemšanai („ziņojumapmaiņas dati”). Ziņojumapmaiņas dati tiek apstrādāti, lai
nosūtītu jums atbilstošos ziņojumus un jaunumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir jūsu
piekrišana. Tāpat, ja mēs jau esam pārdevuši jums preces vai snieguši pakalpojumus mūsu
mājaslapā un jums nav iebildumu, mēs varam apstrādāt ziņojumapmaiņas datus,
pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, proti, lai uzturētu un uzlabotu attiecības ar
klientiem.
Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosūtāt
(„korespondences dati”). Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu
saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu mājaslapas saziņas formās, mājaslapa
ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai
sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās
intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un uzņēmējdarbības pārvaldība, vienotas un
kvalitatīvas konsultāciju prakses nodrošināšana un domstarpību risināšana starp jums un
mūsu darbiniekiem.
Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir
nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas
tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu
likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu
likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.
Papildus īpašiem nolūkiem, atbilstoši kuriem mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus,
kā tas minēts iepriekš, mēs esam tiesīgi apstrādāt jūsu personas datus arī tādos gadījumos,
kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajam pienākumam.
 
Kādu personīgo informāciju mēs nododam trešajām personām

Mēs vēlamies iegūt un saglabāt jūsu uzticību. Lai to panāktu, mēs kopīgosim jūsu personīgo
informāciju tikai tad, ja tas nepieciešams.
Mēs esam tiesīgi kopīgot jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt
jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:
 
• Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus mūsu apdrošinātājiem un profesionālajiem
konsultantiem, lai pārvaldītu riskus, iegūtu profesionālu padomu vai iesniegtu, īstenotu vai
nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā;

• Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu
maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam jūsu darījumu informāciju ar mūsu
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams jūsu maksājumu,
atmaksas un sūdzību vajadzībām.

• Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu
īpašus pakalpojumus. Piemēram, tīmekļa vietnes viesošanas pakalpojumu sniedzējiem,
piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta
un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim
visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina
personas datu konfidencialitāti.

Gadījumā, ja izvēlēsieties atliktā maksājuma iespēju, mēs atklāsim jūsu personas datus, kas
skaidri norādīti maksājuma veidlapā, patēriņa kredīta uzņēmumiem. Šādi dati iekļauj konkrētā
darījuma datus un līzinga datus. Ņemot vērā, ka, saņemot šo informāciju, patēriņa kredīta
uzņēmumi apstrādā datus kā neatkarīgs datu pārzinis, pirms apstiprināt datu pārsūtīšanu,
mēs jums iesakām iepazīties ar šo kredītiestāžu konfidencialitātes politiku.

Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu
tiesiskos pienākumus.

Trešās personas, kas minētas šajā punktā, var būt reģistrētas arī ārpus Latvijas Republikas,
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja mēs nosūtīsim jūsu personas datus
šādām personām, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu
privātums tiek atbilstoši aizsargāts. Lai saņemtu vairāk informācijas par atbilstošiem drošības
pasākumiem, jūs varat sazināties ar mums e-pastā e-veikals@sils.lv
 
Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personīgo informāciju

Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek
uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek
uzglabāti ne ilgāk kā:
 
• konta dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai
jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);

• darījumu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas
beigām;

• līzinga dati tiks uzglabāti ne ilgāk par pasūtījuma izpildi vai atcelšanu;

• ziņojumapmaiņas dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās
pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);

• korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām.
 
Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs uzglabāsim jūsu personas datus.
Piemēram, piekļuves dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem.
Neskatoties uz citiem šīs sadaļas noteikumiem, esam tiesīgi uzglabāt jūsu personas datus, ja
tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus.

 
Informācija par mārketinga paziņojumiem

Ja jūs esat piekritis(-usi), mēs nosūtīsim jums mārketinga paziņojumus e-pasta vai īsziņas
formā, lai sniegtu jums aktuālo informāciju un palīdzētu jums apskatīt un atrast mūsu preces.
Jūs varat atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas no www.sils.lv jebkurā laikā.
To varat izdarīt šādi:
 
• Noklikšķinot uz “atteikšanās” saites jebkurā e-pasta ziņojumā;

• Sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu: e-veikals@sils.lv

Ja jūs atteiksieties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, mēs atjaunināsim jūsu profilu, lai
nodrošinātu, ka turpmāk jūs šādus paziņojumus nesaņemsiet.
Atteikšanās no mārketinga paziņojumu saņemšanas nenozīmē, ka tiks pārtraukta saziņa par
pakalpojumiem, piemēram, saistībā ar pasūtījumu atjauninājumiem.
 
Jūsu tiesības

Šajā paziņojuma daļā sniegts jūsu tiesību pārskats atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem.
Tā kā dažas no tiesībām ir sarežģītas, šajā paziņojumā ietverti tikai galvenie aspekti. Mēs
lūdzam jūs iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un vadlīnijām, lai saņemtu pilnīgu
informāciju par jūsu tiesībām.
Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:
 
• Tiesības piekļūt personīgajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā;

• Tiesības pieprasīt veikt neprecīzas mūsu rīcībā esošās jūsu personīgās informācijas

labojumus. (Lielāko daļu no informācijas jūs varat labot sadaļā Profila informācija);

• Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu;

• Tiesības ierobežot datu apstrādi;

• Tiesības iebilst pret datu apstrādi;

• Tiesības uz datu pārnešanu;

• Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

• Tiesības atsaukt piekrišanu.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi, lūdzu,
sazinieties ar mums pa e-pastu: e-veikals@sils.lv

1. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist mūsu veiktajai jūsu
personas datu apstrādei, un, ja mēs veicam apstrādi, piekļūt personas datiem un citai papildu
informācijai. Papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto
personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Pieņemot, ka citu personu tiesības
un brīvības netiek ietekmētas, mēs nodrošināsim jūsu personas datu kopiju.
2. Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot jebkurus savus datus, kas ir neprecīzi, un,
ņemot vērā apstrādes nolūkus, jums ir tiesības papildināt jebkurus datus, kas ir nepilnīgi.
3. Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ietver: (I)
personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi
apstrādāti; (II) jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav; (c) jūs
iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem; (d) apstrāde tiek
veikta mārketinga nolūkos; vai (e) personas dati ir apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos
gadījumos jūs šīs tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir
nepieciešama, ir šādi: (I) lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību; (II) lai
nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem; vai (III) lai celtu, īstenotu vai
aizstāvētu likumīgas prasības.
4. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot apstrādi. Šādi gadījumi ietver: (a) jūs
apstrīdat personas datu precizitāti; (b) apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas
datu dzēšanu; (c) mums personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami
jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; (d) jūs iebilstat pret apstrādi
saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts. Ja
apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, mēs esam tiesīgi turpināt jūsu personas
datu glabāšanu. Taču mēs to apstrādāsim tikai: (I) ar jūsu piekrišanu; (II) lai celtu, īstenotu vai
aizstāvētu likumīgas prasības; (III) lai aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas
tiesības; vai (IV) svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.
5. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi saistībā ar specifisku
situāciju, kurā jūs atrodaties. Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl mums datu apstrāde
nepieciešama atbilstoši mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja jūs iebilstat pret
šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien mēs nevarēsim
uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām,
vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
6. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga
vajadzībām. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi
šim nolūkam.
7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi zinātnieku vai
vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs
pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma
izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.
8. Tiesības uz datu pārnešanu. Tiktāl, ciktāl mūsu apstrādes tiesiskais iemesls ir:
 
1. jūsu piekrišana; vai
2. līguma izpilde vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas,
jums ir tiesības no mums saņemt jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un
mašīnlasāmā formātā. Taču šīs tiesības nav pieejamas, ja to īstenošana negatīvi
ietekmē citu personu tiesības un brīvības.

9. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu
aizsardzības noteikumus, jums ir likumiskas tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai,
adrese Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv, vai citai uzraudzības iestādei
atbilstoši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas
adresei.

10. Tiktāl, ciktāl mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde notiek atbilstoši jūsu
piekrišanai, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana
neietekmēs apstrādes tiesiskumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes

Tāpat kā citas vietnes arī mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli datu faili, kas ļauj
mums nodrošināt jums ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi. Kad jūs
apmeklējat vai veicat saziņu mūsu tīmekļa vietnēs, pakalpojumu sadaļās, lietotnēs, rīkos vai
tērzēšanas vietnēs, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes,
lai nodrošinātu jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietņu izmantošanas pieredzi, kā arī
reklāmas nolūkos.
Parasti sīkdatnes nesatur nekādu informāciju, kas varētu identificēt lietotāju, taču jūsu
personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai
ko glabā sīkdatnes.
Trīs veidi, kā pārvaldīt sīkdatnes:
 
• Ārējie avoti (1)

• Pārlūka iestatījumi (2)

• Mūsu tīmekļa vietnes sīkdatnes (3)

(1) Sīkdatnes no pakalpojumu sniedzējiem

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu
tīmekļa vietni.
Mēs ļaujam šiem uzticamajiem uzņēmumiem, kas atbilst VDAR, izmantot sīkdatnes vai
tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai sniegtu reklāmas vai izpētes pakalpojumus:
 
• mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantots pakalpojums “Google Analytics”, lai saprastu, kā
apmeklētāji izmanto tīmekļa vietnes saturu. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu pārlūks izmanto
Analytics, jūs varat instalēt Google Analytics pārlūka pievienojumprogrammu.

• Tiešā mārketinga nolūkos mēs izmantojam “Google Partners” reklāmas sistēmu. Tas
palīdz mums parādīt jums atbilstošus piedāvājumus..

• Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “Facebook” reklāmas platformu,
kas atbilstoši apkopotajām sīkdatnēm palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības.

• Mēs esam tiesīgi izmantot “Hot Jar”, lai optimizētu klientu pieredzi tīmekļa vietnē.

(2) Kā jūs varat pārvaldīt sīkdatnes?

Lielākā daļa pārlūku ļauj lietotājiem atteikties vai dzēst sīkdatnes. Darbības var atšķirties
atkarībā no pārlūka un tā versijas.
Lūdzu, ievērojiet, ka sīkdatņu dzēšana vai atspējošana var ietekmēt jūsu lietošanas pieredzi,
un jūs iespējams, nevarēsiet izmantot atsevišķas mūsu tīmekļa vietnes priekšrocības.

(3) Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Ir četri galvenie sīkdatņu veidi. Turpmāk sniegta informācija par to, kā un kāpēc mēs tās
izmantojam:
 
• (1) Tīmekļa vietnes funkcionalitātes sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums pārlūkot tīmekļa
vietni un izmantot pieejamās funkcijas, piemēram, “Pievienot grozam”.
 
• (2) Tīmekļa vietnes analītikas sīkdatnes: šīs sīkdatnes ļauj jums novērtēt un analizēt, kā
mūsu klienti izmanto mūsu tīmekļa vietni, uzlabot gan tās funkcionalitāti, gan jūsu
iepirkšanās pieredzi.
 
• (3) Klientu preferenču sīkdatnes: kad jūs pārlūkojat vai iepērkaties vietnē www.sils.lv šīs
sīkdatnes atcerēsies jūsu preferences, lai mēs varētu padarīt jūsu iepirkšanās pieredzi
nevainojamu un īpaši pielāgotu jums.
 
• (4) Mērķa vai reklāmas sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai parādītu jums
aktuālas reklāmas. Šīs sīkdatnes ierobežo reklāmas parādīšanas reižu skaitu un palīdz
mums novērtēt mūsu mārketinga kampaņu efektivitāti.
 
Cita būtiska informācija par privātumu


Trešo personu tīmekļa vietnes

Mēs, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas parasti tiek sauktas par
pakalpojumu sniedzējiem, kas ir pilnvaroti ievietot trešo personu sīkdatnes mūsu vietnēs vai
mūsu pakalpojumus, lietotnēs un rīkos ar jūsu piekrišanu. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj
mums nodrošināt jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi.
Ievērojiet, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc
mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šīm privātuma politikām.

Bērnu personas dati
Pakalpojumi, kas tiek sniegti mūsu vietnē, paredzēti personām, kas ir vecākas par 14 gadiem.
Individuālas lojalitātes programmas vai konkursa nosacījumi var ietver atšķirīgu vai augstāku
minimālā vecuma ierobežojumu dalībniekam.
Ja mums radīsies pamatotas šaubas par personas, kas nav sasniegusi šajā punktā minēto
vecumu, datu apstrādi, mēs šādus personas datus no datu bāzēm dzēsīsim.

Izmaiņas tajā, kā mēs aizsargājam Jūsu privātumu

Mēs, iespējams, mainīsim šo paziņojumu laiku pa laikam, lai atspoguļotu to, kā mēs
apstrādājam jūsu datus.
Ja mēs ieviesīsim būtiskas izmaiņas, mēs informēsim jūs par to mūsu tīmekļa vietnē vai
citādi, piemēram, nosūtot e-pastu, lai jūs varētu izskatīt izmaiņas pirms mūsu tīmekļa vietnes
turpmākas izmantošanas.