Grozs ir tukšs
Prece pievienota grozam
img
0.00
Pagarinātā garantija (+1 gads)
0.00

Preču skaits grozā: 3
Atvērt grozu

Atteikuma tiesības

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāinformē mūs

SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs", juridiskā adrese Mazjumpravas iela 70, Rīga, LV-1063, Latvija,
tālruņa numurs: +371 61301380,
e-pasta adrese: e-veikals@sils.lv

par lēmumu atteikties no šā līguma.

4. Preces nepieciešams nodot bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma, kādā no sekojošām preču atgriešanas vietām

"Sils, dārza un meža tehnikas centrs" veikals

• Maskavas iela 446E, Rīga
• Rīgas iela 26a, Madona
• Kuldīga, Ganību iela 25/29, LV-3301

Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz kādu no augstāk norādītajām adresēm pirms 14 dienu termiņa beigām.

Lūdzam, ņemt vērā, ka SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs" par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs" veikaliem, izmantojot kurjerpastu, SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs" konstatēs preces bojājumu vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija.

SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs" lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei.
SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs" informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA "Sils, dārza un meža tehnikas centrs" radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. 

12. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi e-veikals@sils.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Mazjumpravas iela 70, Rīga, LV-1063, Latvija.
Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process 
- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze 
- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Atteikuma veidlapu ir iespējams lejupielādēt šeit.